Om testet

Testet Livetut.se är ett självskattningstest där du får en indikation om hur din framtida pension kan bli. Testet är baserat på vanliga frågeställningar kring pension och pensionssparande. Testet är indikativt och ger en bild av hur din framtida ekonomi ser ut utifrån dina vanor kring pensionssparande ser ut idag. Testet är anonymt och inga personuppgifter sparas men dina svar lagras för statistik som kan användas i marknadsföringssyfte.